Downloads

Brittish sketches towards One Type Class rules pdf word
Polar Diagram pdf
Sailplan from T. Sandström pdf
Tuning Guide from Norwegian racers pdf
Optimization Guide from Norwegian racers pdf
Optimization Guide no 2 from Norwegian racers pdf
Rigg (Seldén) Mk II pdf
Rigg (Sparcraft) early Mk I pdf 1 pdf 2
SSF Ansökan "Klassförbund" word
SSF Förslag till stadgar word
Medlemsmatrikel Utkast word
Utkast till Målsättning för klassförbundet word
Kölritning pdf
Beräkning statiskt rätande moment Ny köl xls
Mötesprotkoll 070201 prot.